Een digitaal leermiddel voor het bewegingsonderwijs!

START GYMWIJZER!

START VOLGWIJZER!

Veel gestelde vragen

Wat is GYMWIJZER! ®?

GYMWIJZER! ® is een web-based applicatie welke online is te bezoeken via www.gymwijzer.nl. Dit digitale leermiddel biedt mogelijkheden tot aanleren en ondersteunen van bewegingsactiviteiten gebaseerd op de bewegingsactiviteiten uit ‘De Lesbrieven’. Met behulp van video’s en kijkwijzers zien leerlingen wat ze kunnen uitvoeren en oefenen. Alle video’s en kijkwijzers zijn onder de 12 leerlijnen van het bewegingsonderwijs gebracht. Het doel hiervan is dat leerlingen met behulp van een laptop, tablet, smartphone of digibord ongeacht het besturingssysteem, zelfstandig of samenwerkend bewegingsactiviteiten eigen kunnen maken. Ook groepsleerkrachten en vakleerkrachten bewegingsonderwijs kunnen GYMWIJZER! ® inzetten bij hun lessen en hen helpen de kwaliteit en variatie voor de gymlessen een impuls te geven.

GYMWIJZER! ® richt zich, in vergelijking met andere beschikbare apps voor LO, vooral op het samenwerkend leren (onderzoek Pascal Mariany) GYMWIJZER! ® kan men ook inzetten als middel om het motorisch leren te stimuleren leren (zie onderzoek Mark Schutte), maar GYMWIJZER! ® is meer dan dat. Dit wordt bewerkstelligd door per activiteit video’s aan te bieden van verschillende aanzichten met een video van een totaalbeeld. Onder de video’s zijn telkens kijkwijzers toegevoegd.

Bij versie 3.0 van GYMWIJZER! ®, voor schooljaar 2016 – 2016, staan een totaal van 48 bewegingsactiviteiten op www.gymwijzer.nl inclusief alle video’s en kijkwijzers. Ook video’s van hulpverlenen voor de leerkracht en leerlingen zijn beschikbaar bij vooral de turnonderdelen. Ieder schooljaar is het de bedoeling om GYMWIJZER! ® up-to-date te houden door meer video’s en kijkwijzers toe te voegen.

De app is ook beschikbaar voor iOS en Android.

Hiermee kunnen filmpjes gedownload worden binnen de app en offline afgespeeld worden. Handig als je geen WiFi in de gymzaal hebt.

Is GYMWIJZER! ® ook geschikt voor het voortgezet onderwijs (VO)?

GymWijzer! ® is geschikt voor het VO met name de onderbouw. Wanneer u zich aanmeld voor de trial van 30 dagen kunt u alle filmpjes en kijkwijzers van 48 bewegingsactiviteiten bekijken. Per activiteit zijn er 6 niveaus. Vooral de niveaus 3, 4 en gevorderd zijn heel geschikt voor de onderbouw van het VO.

Aanmelden voor de demo kan direct via deze link: http://www.visueellerenbewegen.nl/register/

Specifiek voor het VO gaan we ook video’s en kijkwijzers ontwikkelen. Als u bent aangemeld op onze site voor de trial, krijgt u ook automatisch de nieuwsbrief, zodat u op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen.

Werkt GYMWIJZER! ® op ieder apparaat, ongeacht het besturingssysteem?

Klopt! GYMWIJZER! ® is gebouwd op de nieuwste technieken voor HTML5 webapplicaties. Van smartphone tot tablet en laptop tot computers en digiborden. Overal werkt GYMWIJZER! ® naar behoren en schalen de video’s en kijkwijzers mee met de resolutie van het scherm.

Wie hebben GYMWIJZER! ® ontwikkeld?

 • Harry van der Meer – vakleerkracht bewegingsonderwijs Bennebroek – Ontwikkelaar ‘De Lesbrieven‘ & Gymmen in de grote gymzaal – Eigenaar GYMWIJZER! ® – http://gymlessenbasisonderwijs.nl – Eigenaar MeerGym
 • Pascal Mariany (ex) vakleerkracht bewegingsonderwijs Arnhem Internatinal School & combinatiefunctionaris Arnhem-Zuid Vredenburg – Nu Teamleider Sportbedrijf Arnhem – Bedenker Visueel Leren Bewegen (toenmalige werktitel van GYMWIJZER! ®) en ontwikkelaar GYMWIJZER! ® – En eigenaar Mariany Design. http://marianydesign.com. (vanaf maart 2017 ex- eigenaar en ontwikkelaar).
 • Mark Schutte – vakleerkracht bewegingsonderwijs – Ontwikkelaar GYMWIJZER! ®
 • Geert Pel – vakleerkracht bewegingsonderwijs – Ontwikkelaar GYMWIJZER! ®
 • Sven van der Meer – ICT website en app
 • Thomas Voorend – ICT website

Is GYMWIJZER! ® auteursrechtelijk beschermd?

Jazeker!

Vanaf 2009 is GYMWIJZER! ® (werktitel toentertijd Visueel Leren Bewegen) auteursrechtelijk beschermd. De lay-out en het idee op zich zijn beschermd en gedeponeerd bij IdeeSafe onder nummer A090519001-01 . Er mag dus qua lay-out (hoe het geheel eruit ziet) niet nagemaakt worden in wat voor vorm ook. Daarbij horen de video’s van verschillende aanzichten (totaalbeeld, zijkant, voorkant en achterkant) en de kijkwijzers welke onder de video’s weergegeven worden. Daarnaast is de inhoud ook beschermd en behoren alle rechten van de kijkwijzers en video’s toe aan MeerGym!. De naam GYMWIJZER! ® is tevens sinds 2013 beschermd en maakt dit een merknaam wat niet door derden gebruikt mag worden.

Uiteraard staan we open om met anderen samen te werken, zodat we elkaar kunnen versterken.

Meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan even op onze pagina Auteursrecht, trademark & aansprakelijkheid MeerGym.

Waarom zou ik GYMWIJZER! ® gebruiken?

Er zijn tot op heden twee uitgebreide scripties geschreven, waar bij het eerste onderzoek werd getest wat het verschil in effect op het coöperatief leren is tussen GYMWIJZER! ® – toen als werktitel Visueel Leren Bewegen – en een reguliere lesbrief. Daarbij werd aangetoond dat GYMWIJZER! ® een hoger positief effect heeft op het coöperatief leren dan een reguliere lesbrief. Het complete onderzoek kunt u downloaden op de volgende link:

Auteur: Pascal Mariany

Daarnaast is er nog een artikel verschenen in het KVLO magazine.

 Auteur: Pascal Mariany

Bij het tweede onderzoek werd gekeken of het eigen maken van motorische vaardigheden wordt versneld in combinatie met GYMWIJZER! ®. Hier is aangetoond dat er inderdaad een significante versnelling optrad met het eigen maken van motorische vaardigheden. Op de volgende link leest u een verslag hiervan:

 Auteur: Mark Schutte

 Auteur: Mark Schutte

Beide onderzoeken geven dus aan dat er op verschillende vlakken winst valt te halen. Het gebruik van tablet binnen de lessen bewegingsonderwijs is ook nog nieuw en de kinderen vinden het ook gewoon leuk om te doen.

Naast dit alles geeft GYMWIJZER! ® ook een gestructureerd overzicht van alle leerlijnen in beeld met daarbij horende kijkwijzers en kan het een ontlasting zijn voor de leerkracht. De kinderen kunnen immers zelfstandig aan de slag, mits dit veilig bevonden wordt door een gediplomeerde leerkracht.

Wie hebben er allemaal meegedacht, geholpen en ondersteund?

We willen de volgende mensen bedanken die hebben meegedacht, geholpen en ondersteund:

 • Kinderen en ouders van de Sparrenbosschool en de Wilinkschool – Opnames video’s van Gym Wijzer! ®;
 • Mark Schutte – Vakleerkracht bewegingsonderwijs – Mede-ontwikkelaar Kijkwijzers van Gym Wijzer! ®;
 • GeerT Pel – Vakleerkracht bewegingsonderwijs – Mede-ontwikkelaar Kijkwijzers van Gym Wijzer! ®;
 • Thomas Voorend – Onderhouden website;
 • Sven van der Meer – Onderhouden website en ontwikkelen app GymWijzer!;
 • Arne van der Meer – Editen van promotievideo’s;
 • Kyra Berhitoe – Ontwikkelaar kijkwijzers en video’s Bewegen op Muziek;
 • Marije Siegerist – Ontwikkelaar kijkwijzers en video’s Bewegen op Muziek;
 • Marco van Berkel – Feedback;
 • Ton de Ruijter – ALO Amsterdam – Feedback;
 • Chris Mooij – Basisdocument bewegingsonderwijs – Feedback;
 • Rob Smit – ALO Den Haag – Feedback;
 • Jan van Delden – Spellingscontrole Kijkwijzers van Gym Wijzer! ®;
 • En alle anderen die (nog) niet op dit lijstje staan.

Hoe kan GYMWIJZER! ® gebruikt worden?

Hieronder volgen een aantal geselecteerde mogelijkheden van een legio aan mogelijkheden om GYMWIJZER! ® toe te passen:
 • Voor de gymles kan de groepsleerkracht / docent laten zien welke bewegingsactiviteit er in de gymles geoefend wordt;
 • Kinderen / leerlingen kunnen op school zelfstandig  (buiten de gymles) de bewegingsactiviteiten bekijken;
 • Activiteiten als  jongleren, acrobatiek, bewegen op muziek kunnen door kinderen /  leerlingen op school of thuis zelfstandig  (buiten de gymles) geoefend worden;
 • Tijdens de gymles kunnen leerlingen zelfstandig een bewegingsactiviteit starten en op gang houden door de video’s en kijkwijzers te bekijken;
 • De groepsleerkracht / docent kan de kinderen / leerlingen door middel van de video’s en kijkwijzers, denk hierbij vooral aan de mogelijkheid om bewegingen in slowmotion af te spelen en/of stil te zetten, perfect laten zien hoe een activiteit uitgevoerd kan worden;
 • De docent of student kan GYMWIJZER! ® gebruiken om bewegingsactiviteiten te bestuderen, voor te bereiden of eigen te maken;
 • GYMWIJZER! ® kan gebruik worden om een bewegingsactiviteit klaar te zetten (zie plattegrond en materialen op de kijkwijzers). Ook kunnen kinderen / leerlingen via GYMWIJZER! ® helpen de materialen klaar te zetten.

 

Is GYMWIJZER! ® te combineren met andere apps?

Er zijn al een aantal apps beschikbaar in de ‘App Stores’ om te gebruiken in de gymles. Het gebruiken hiervan in combinatie met GYMWIJZER! ® is zeer aan te raden! Hieronder een selectie apps. Deze apps kunnen worden opgezocht in de zoekfunctie van de ‘App Store’:

 • Ubersense
 • Eyecoach
 • Video Delay
 • Precorder
 • Collabra Cam
 • iMotion
 • iMotion Remote
 • Video tagger
 • Tango remote
 • Giant scoreboard
 • iScore 180
 • Educreations
 • Teamshake
 • Seconds Pro
 • Evernote
 • OneNote
 • PE apps
 • PE games
 • PE shake
 • PE video’s
 • Coachnote
 • Timer on fire
 • Webscorer

Kunnen groepsleerkrachten / docenten ook GYMWIJZER! ® gebruiken in de klas?

Dat kan inderdaad!

GymWijzer! ® kan uitstekend worden gebruikt op bijvoorbeeld een digibord. Het zou mooi zijn wanneer de docent / groepsleerkracht al kan laten zien wat er gedaan wordt later in de gymles. Dit scheelt onder andere instructietijd en de kinderen / leerlingen worden nieuwsgierig gemaakt!

Is de bewegingsintensiteit wel gewaarborgd bij het gebruiken van GYMWIJZER! ®?

Gym Wijzer! ® staat voor intensief bewegingsonderwijs. Bij het ontwikkeling van de bewegingsactiviteiten voor Gym Wijzer! ® is uitgegaan van het werken in groepen. De tablet dient juist als motivatie om meer te gaan bewegen!

In een ‘groepjesles’ komen binnen één les, tegelijkertijd verschillende activiteiten aanbod. Meestal gaat het om drie tot vijf activiteiten en per groepje bevinden zich 6 tot acht leerlingen. Dit gebaseerd op het coöperatief leren.

De grootste voordelen van de ‘groepjesles’ zijn:

 • De bewegingsintensiteit is veel groter. Er zijn per activiteit 5 tot 8 leerling ingedeeld. Hierdoor geen wachtende leerlingen, veel herhalingen en zijn de leerlingen 95% van de lestijd actief.
 • Meer variatie in bewegingsactiviteiten. De kans dat er in één les een activiteit bij zit die alle leerlingen aanspreekt is groter dan bij een klassikale les waar één bewegingsactiviteit centraal staat .
 • Door groepjes te maken met leerlingen met gelijk vaardigheidsniveau kan er per activiteit veel meer gedifferentieerd worden. De leerkracht kan de niveaus per groepje aanpassen en ook kan hij bij de ene groep wel hulpverlenen en een andere groep niet.
 • De leerlingen krijgen een andere (eigen) rol. Het ‘zelfstandig werken’ en de ‘zelfregulerende taken’ worden belangrijker.
 • De leerkracht wordt meer begeleider en stimulator en minder de instructeur.
  • Hierdoor krijgt de leerkracht meer ruimte en tijd om leerlingen te observeren.
 • Ook is het voor de leerkracht bij het werken in groepjes makkelijker om leerlingen juist wel of juist niet bij elkaar te zetten.

Per bewegingsactiviteit wordt verwezen naar uitgewerkte lessen in de methode “De Lesbrieven“.

Natuurlijk kunnen de activiteiten van Gym Wijzer! in andere methodes gebruikt worden.

Hoe zijn de bewegingsactiviteiten in de twaalf leerlijnen in het basisdocument ingedeeld?

In het basisdocument bewegingsonderwijs voor het basisonderwijs worden twaalf leerlijnen uitgewerkt die een beeld geven van de manier waarop we leerlingen bewegingsbekwaam maken. Per leeftijdsgroep worden tussendoelen voor alle twaalf de leerlijnen beschreven, waarmee de longitudinale ontwikkelingslijn van vier tot en met twaalf jaar zichtbaar wordt. U kunt een overzicht bekijken van de twaalf leerlijnen, door op de deze link te klikken.

Wat zijn de tarieven?

Vanaf nu kunt u zich officieel registreren op www.gymwijzer.nl!

U kunt tussen de volgende abonnementen kiezen:

 • Demo – Zonder in te loggen kunt u 3 bewegingsactiviteiten gratis bekijken.
 • Student / Individueel – €15,00 per jaar (1 keer tegelijk inloggen);
 • School/organisatie tot 200 leerlingen/studenten – €40,00 per jaar (3 keer tegelijk inloggen);
 • School/organisatie tot 400 leerlingen/studenten – €75,00 per jaar (6 keer tegelijk inloggen);
 • School/organisatie tot 600 leerlingen/studenten – €100,00 per jaar (9 keer tegelijk inloggen);
 • School/organisatie met meer dan 600 leerlingen/studenten – €175,00 per jaar (18 keer tegelijk inloggen).

Na het indrukken van de knop Registreer wordt er een e-mail naar u gestuurd met uw gebruikersnaam en wachtwoord. Betaling gaat via iDEAL of PayPal!

Staat uw vraag er niet tussen? Neem dan contact met ons op via ons contactformulier!